آیا واکسن گارداسیل باعث نازایی می شود؟

آیا واکسن گارداسیل باعث نازایی می شود؟ به هیچ وجه. داده هایی در دست نیست که تایید کند واکسن گارداسیل یا همان واکسن زگیل تناسلی باعث نازایی می شود. اتفاقا برعکس دریافت واکسن گارداسیل باعث می شود در برابر سرطان گردن رحم ایمن باشید و همچنین توان بارداری و داشتن فرزندانی سالم را تضمین می اطلاعت بیشتر دربارهآیا واکسن گارداسیل باعث نازایی می شود؟[…]

از بین بردن خود به خود زگیل تناسلی درست یا غلط؟

درباره از بین رفتن خود به خود زگیل تناسلی باید گفت که در مواردی بیماران مبتلا به عفونت اچ پی وی دچار زگیل یا تبخال تناسلی نمی شوند و ویروس خود به خودی از بین می رود. همچنین ممکن است افرادی به این بیماری مبتلا شوند و هیچ گاه از وجود این ویروس در بدن اطلاعت بیشتر دربارهاز بین بردن خود به خود زگیل تناسلی درست یا غلط؟[…]